De contributie voor het seizoen 2015-2016 is als volgt vastgesteld:

 

Jeugdleden (t/m 15 jaar) € 115,00  
Volwassen leden € 146,00  
Inschrijfgeld nieuwe leden € 10,00  
Bondscontributie 1x per jaar Jeugdlid € 20,24 tot 1-1-2017
Bondscontributie 1x per jaar Volwassen lid € 24,72 tot 1-1-2017

 

 


De contributie wordt in 2 termijnen geïnd (oktober en januari). U krijgt hiervoor een acceptgiro thuisgestuurd.

De contributie voor seizoen 2015 / 2016 is exclusief de bijdrage die wij moeten betalen aan de KNGU. Dit bedrag wordt apart bij u in rekening gebracht bij de inning in januari.


Opzeggen?  
De opzegtermijn is één maand voor het einde van het seizoen. De opzegging moet
schriftelijk gebeuren en vóór 1 juni in het bezit zijn van de ledenadministratie. Indien Uw opzegging niet op tijd bij de ledenadministratie binnen is, wordt nog een vol jaar aan contributie in rekening gebracht.

 

Tagged Under